Szkolenia z zarządzania przedsiębiorstwem

  • zarządzanie zmianą w przedsiębiorstwie
  • budowanie systemów motywacyjnych
  • metody zarządzania w czasie i systemami obrotów  dokumentacji źródłowej (planowanie i kontrola)
  • zarządzanie kompetencyjne
  • zarządzanie poprzez systemy controlingu wewnętrznego i zewnętrznego
  • fazy rozwoju grupowego powiązane z rolą w grupie i wykorzystanie potencjału nieformalnych liderów
  • komunikacja zarządcza – formy i metody komunikacji  menadżerów w przedsiębiorstwie
  • kompleksowe zarządzanie kadrami