Szkolenia HR

  • tworzenie systemu oceny (dlaczego jest ważne, cele oceny pracowników, kryteria oceny pracowników)
  • odpowiedź na pytanie: kto powinien oceniać kogo
  • częstotliwość dokonywania oceny
  • zarządzanie zasobami ludzkimi 
  • systemy motywowania